Rada doradcza


 
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Przez wiele lat wykładał w Ecole Nationale d’Ingenieurs de Gabes w Tunezji. Ikona polskiej energetyki, autor licznych publikacji oraz patentów. Jego nieprzeciętna wiedza i umiejętności zaowocowały stanowiskami menadżerskimi i technicznymi w licznych zakładach energetycznych na terenie Polski, był m.in. dyrektorem ds. inwestycji i rozwoju w Elektrociepłowni TYCHY S.A., wiceprezesem i dyrektorem ds. inwestycji i rozwoju Energo Gaz Węglokoks Sp. z o.o. i prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. Od 2013 roku stoi na czele zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej OPERATOR Sp. z o.o. w Śremie.
Profesor nadzwyczajna i wieloletnia wykładowczyni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie uzyskała habilitację. Wybitna specjalistka z zakresu semiotyki wizualnej, zajmuje się tematyką obrazu płynnego i zatrzymanego. Trzykrotnie uzyskała stypendium polskiego ministra kultury, a także stypendium rządu duńskiego oraz stypendium UNESCO-Aschberg. Laureatka m.in. I nagrody w konkursie Instytutu Designu Akademii Królewskiej w Kopenhadze – „black chair” i I nagrody w dyscyplinie Komunikacja Wizualna Festiwalu ASP w Poznaniu.
Ukończył Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa oraz Wydział Grafiki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany i wykładowca tej uczelni, gdzie kieruje Pracownią Rewitalizacji Krajobrazu. Pracę artystyczno-projektową koncentruje na projektowaniu w zakresie krajobrazu, architektury, wzornictwa oraz w powiązaniu z grafiką.
Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, specjalność polityka społeczna. Wybitny ekspert z zakresu polityki społeczno-ekonomicznej, autor licznych artykułów i monografii dotyczących zagadnień rynku pracy i bezrobocia. Wykładowca i pracownik naukowy UAM.