Fundusze inwestycyjne

Twoja bezpieczna przyszłość


Wartość grupy opiera się na wyselekcjonowanym portfelu inwestycyjnym, zawierającym obligacje oraz akcje przedsiębiorstw notowanych na GPW oraz akcje i udziały w spółkach niepublicznych.

Zajmujemy się profesjonalnym zarządzaniem funduszami, a naszym celem jest wzrost wartości zarządzanego portfela nie tylko poprzez wsparcie rozwoju spółek obecnie się w nim znajdujących, ale także poprzez akwizycję i dywersyfikację realizowanych inwestycji.


Misja

Budujemy przyszłość realizując śmiałe plany i wyznaczając ambitne cele


 

Naszym Klientom oferujemy inwestycję, która zapewni im stałe bezpieczeństwo i wzbogacanie ich portfela inwestycyjnego oraz sukcesywny wzrost wartości zarządzanych przez nas funduszy w oparciu o zróżnicowane, innowacyjne projekty oraz najnowocześniejsze technologie.

 

Wyróżnia nas skuteczność w odkrywaniu nowych terytoriów biznesowych

Profesjonaliści w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi


 

Zawdzięczamy to zaangażowanym i pełnym pasji pracownikom, którzy dzięki wizjonerskiemu podejściu zapewniają naszym Klientom ciągły wzrost wartości zarządzanych przez nas funduszy. Nieustannie rozbudowujemy nasz zespół, ponieważ wierzymy, że to właśnie ludzie, ich zróżnicowane doświadczenie i kompetencje są siłą napędową i gwarantem sukcesu naszego przedsięwzięcia.

 

Oferta

Zarządzane przez nas fundusze inwestycyjne to minimalne ryzyko i maksymalny zysk


Q Management to przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji — żadna z nich nie jest przypadkowa, a jej cel, horyzont oraz niezbędny kapitał jest zawsze dokładnie określony. Dzięki precyzyjnemu systemowi selekcji oraz dogłębnej analizie rynkowej jesteśmy w stanie z dużą dokładnością wskazać najbardziej rentowne przedsięwzięcia.

Inwestujemy w przedsiębiorstwa, które posiadają zdecydowaną przewagę rynkową, duży potencjał wzrostu oraz sprecyzowaną strategię rozwoju. Zapewniamy finansowanie najbardziej ambitnym i dobrze rokującym firmom, umożliwiając im tym samym dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w konkurencyjnym środowisku rynkowym.

Przedstawiciele Q Management aktywnie uczestniczą w zarządzaniu spółkami portfelowymi poprzez wsparcie ich działania również na etapie wyznaczania strategii, priorytetów, budżetów oraz aktywne wsparcie zarządów w bieżącej działalności.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze zarządzane przez Q Management


Q Medyczny
w trakcie rejestracji

Filozofia inwestycyjna

Fundusz inwestuje w obligacje oraz udziały w spółkach branży medycznej. Swoją uwagę skupia na profilaktyce i wspieraniu leczenia nowotworów w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Fundusz opiera swe aktywa o badania i rozwój, między innymi laboratoriów poświęconych immunologii, oraz o nieruchomości, poprzez budowę i zarządzanie klinikami i szpitalami w Polsce, jak i za granicą.

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów o średnio- i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, pragnących osiągnąć ponadprzeciętne zwroty z zainwestowanego kapitału przy możliwie minimalnych zmiennościach wartości certyfikatów.

Skład portfela

Obligacje korporacyjne
do 100%
Nieruchomości komercyjne
do 70%
Nieruchomości niekomercyjne
do 70%
Udziały lub akcje w spółkach związanych z medycyną
do 70%
Ruchomości
do 20%
Pozostały majątek trwały
do 20%

Q Energia
w trakcie rejestracji

Filozofia inwestycyjna

Fundusz inwestuje w obligacje oraz udziały w spółkach zajmujący się branżą energetyczną. Q Energia koncentruje się na wyjątkowych przedsięwzięciach i wspiera podmioty posiadające innowacyjne projekty oraz patenty. By zapewnić jak największą efektywność lokaty kapitału, dodatkowo zabezpiecza aktywy w oparciu o rynek nieruchomości.

Profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów o średnio- i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, pragnących osiągnąć ponadprzeciętne zwroty z zainwestowanego kapitału przy możliwie minimalnych zmiennościach wartości certyfikatów.

Skład portfela

Obligacje korporacyjne
do 100%
Nieruchomości komercyjne
do 70%
Nieruchomości niekomercyjne
do 70%
Udziały lub akcje w spółkach związanych z energetyką
do 70%
Ruchomości
do 20%
Pozostały majątek trwały
do 20%